Služby:

* vedení daňové evidence ( jednoduché účetnictví )
* vedení účetnictví ( podvojné účetnictví )
* zpracování daňových přiznání k daním:

   - daň z příjmu fyzických osob
   - daň z příjmu právnických osob
   - závislá činnost
   - daň silniční
   - daň z přidané hodnoty
   - daň z převodu nemovitosti
   - daň darovací a dědická
   - daň z nemovitosti

Podnikatele a firmy zastupujeme při jednáních na úřadech ( Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny ), a dále při kontrolách námi zpracovávaných agend.

Zpracovávaná a podepsaná daňová přiznání doručujeme na vlastní náklady na příslušné úřady.

Základní informace:


Název firmy: Ing. Ivo Ošanec
Telefon: + 420 605 160 040
E-Mail: i.osanec@volny.cz

Adresa:

Unkovice 12
PSČ: 664 63
IČ: 68127839
DIČ:CZ6801150444